بوتاکس های مورد تایید وزارت بهداشت

  • ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۲
Dysport

بوتاکس (Botox injection) با برند های گوناگونی عرضه میشود. در ادامه با انواع بوتاکس های مورد تایید وزارت بهداشت آشنا شویم.

 دیسپورت (Dysport): که با نام بوتاکس اروپایی شناخته میشود. درحال حاضر بیشتر کاربرد درمانی در کشور ما دارد و نسبت به سایرین گرانتر می‌باشد.

مصپورت (Masport): که بنام بوتاکس ایرانی معرفی میشود درحال حاضر محبوبترین و پرکاربردترین در کشور ما این مارک می‌باشد.

دیستون (Dyston): دومین برند بوتاکس تولید شده در ایران هست که به تازگی معرفی شده و به چرخه دارویی کشور راه پیدا کرده است.

زئومین (Xeomin): یا همان بوتاکس آلمانی که علی رغم تایید آن توسط وزارت بهداشت این نوع بوتاکس در بازار کشورمان در حال حاضر کم صرف و گران می‌باشد.

نورونوکس (Neuronox): که با نام  بوتاکس کره ای شهرت دارد، نسبت به سایرین در باز کشور ما جدید می‌باشد.

 هرنوع بوتاکسی بغیر از این مارکهای بالا در بازار قاچاق ، غیر قانونی می‌باشد و مورد تایید وزارت بهداشت نمیباشد.

مشخصا بوتاکس چینی تحت عنوان بوتاکس کانادایی و یا درماتوکس و کانیتوکس (canitox) در کشور ما مورد تایید وزارت بهداشت نمیباشد.

در انتقال و واردات تمامی بوتاکسها حفظ چرخه سرد بسیار مهم است و باید مواد از شرکتهای معتبر تاییدشده توسط وزارت بهداشت تهیه گردد و درحال حاضر فروش بوتاکس به افراد غیر پزشک جهت کاربرد زیبایی ممنوع می‌باشد.

و درنتیجه استفاده از بوتاکس های نامعتبر فرد را دچار عوارض بسیاری از جمله حساسیت ، عدم پاسخگویی درست به دارو و شوک آنافیلاکسی میکند.

 توصیه میشود برای تزریق بوتاکس به پزشک مراجعه شود تا علاوه بر استفاده از بوتاکس های مجاز که از طریق شرکتهای معتبر تولیدی و وارداتی کشور و تحت نظارت وزارت بهداشت تایید و توضیع شده، استفاده و به طور مناسب و صحیح تزریق شود.