فیتزپاتریک

طبقه ی بندی نوع پوست براساس استانداردهای فیتزپاتریک

  • ۲۷ تیر ۱۳۹۹
Fitzpatrick Scale

شناخت تیپ پوستی هم در مقوله پزشکی و هم زیبایی نکته مهمی است که ما را در مراقبت از پوست و انتخاب محصولات آرایشی و بهداشتی و دستگاه های لیزری با رنگ پوست کمک می کند.