طبقه ی بندی نوع پوست براساس استانداردهای فیتزپاتریک

  • ۲۷ تیر ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۸
Fitzpatrick Scale

شناخت تیپ پوستی هم در مقوله پزشکی و هم زیبایی نکته مهمی است که ما را در مراقبت از پوست و انتخاب محصولات آرایشی و بهداشتی و دستگاه های لیزری با رنگ پوست کمک می کند.

 

 

  

مجموعه فیتزپاتریک یا طبقه‌بندی فیتزپاتریک به افتخار دکتر فیتزپاتریک یک تیپ پوستی را به ۶ نوع طبقه‌بندی می‌کند. این گروه ویژگی‌های ویژگی‌ها برای ویژگی‌ها به نور ارائه می‌دهد که در زمینه‌های دیگر نیز کاربرد دارد. شایان ذکر است که این گروه بندی یک روش حدودی و تخمینی برای انتخاب سریع تیپ رنگی پوست هر فرد است. تصویر دوم جدولیست که این گروه‌بندی پوستی را به راحتی نشان می‌دهد و مقایسه می‌کند.

تصویر ضمیمه: 
image3: